Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Marianne Sassen, communicatiestrateeg en projectmanager, verstrekt.

Ik wil u gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar heb ik soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volg ik de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: alle gegevens die een mens identificeren als individu

Persoonsgegevens door interactie zijn onder andere naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. Persoonlijke data worden niet alleen gecreëerd door interactie, maar ook door technische processen zoals contactformulieren en webanalyses.

Persoonsgegevens door interactie

1. Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bankrekeningnummer
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch, via e-mail of andere correspondentie

Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

2. Ik gebruik de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor u ze verstrekt heeft:

  • Het afhandelen van uw offerte of factuur
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om diensten bij u te kunnen leveren

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals voor mijn belastingaangifte.

3. Ik verkoop persoonsgegevens nooit aan derden noch geef ik deze weg voor wederdiensten. Aan mij verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor mij. Ik verstrek uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht er een reden zijn om uw e-mailadres en/of telefoonnummer met een zakelijke relatie te delen, dan vraag ik u daar eerst toestemming voor.
4. Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Offertes en facturen worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens door technische processen

Ik neem geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

WordPress – Deze website draait op WordPress. Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke data over bezoekers.

Google Analytics – Google Analytics houdt het webverkeer op deze site bij. Verzamelde, verwerkte en opgeslagen gegevens zijn beveiligd en blijven vertrouwelijk. Kijk hier voor het privacybeleid van Google.

E-maildatabase – De e-mails die u mij via het contactformulier stuurt ontvang ik in mijn mailbox en worden opgeslagen in een database. Met dat formulier stuurt u mij uw naam, e-mailadres en bericht. Verder worden er geen gegevens opgeslagen. Aan het formulier dat u mij stuurt wordt een Google CAPTCHA toegevoegd. CAPTCHA staat voor ‘Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart’. Een veiligheidsmaatregel die spam tegengaat, omdat deze aantoont dat u een mens bent en geen computer.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ik doe er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via mail@mariannesassen.nl.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Neem contact met mij op via mail@mariannesassen.nl als u hier vragen over heeft.